Rugăciune unii pentru alții

De ce să ne rugăm unii pentru alții?

De aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui şi să împlinească în voi, cu putere, orice dorinţă de bunătate şi orice lucrare izvorâtă din credinţă, pentru ca Numele Domnului nostru Isus Hristos să fie proslăvit în voi, şi voi în El, potrivit cu harul Dumnezeului nostru şi al Domnului Isus Hristos. (2 Tesal. 1:11-12).

În Coloseni 1:9-12, Pavel ne învață ce să ne rugăm pentru alții. Apostolul mijlocește pentru ei înaintea lui Dumnezeu dorind următoarele:

„De aceea şi noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi şi să cerem să vă umpleţi de cunoştinţa voii Lui, în orice fel de înţelepciune şi pricepere duhovnicească; pentru ca, astfel, să vă purtaţi într-un chip vrednic de Domnul, ca să-I fiţi plăcuţi în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune şi crescând în cunoştinţa lui Dumnezeu, întăriţi, cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare şi îndelungă răbdare, cu bucurie, mulţumind Tatălui, care v-a învrednicit să aveţi parte de moştenirea sfinţilor în lumină.”

Roaga-te și tu ca frații, și mai ales frații slujitori, să fie plini de cunoștința voiei lui Dumnezeu.

Roaga-te pentru părinții cu copii neascultători care s-au departat și de casa părintească și de Domnul. În societatea de astăzi este din ce în ce mai dificil să crești copii ascultători și alipiți de Domnul. Scoala, presa, internetul și televiziunea și-au dat parcă mâna într-un complot nemărturisit care urmărește nimicirea valorilor tradiționale ale familiei.

Despre Redacția

Biserica Penticostala Romana din Hassleholm
Acest articol a fost publicat în Gânduri și etichetat cu . Salvează legătura permanentă.