Școala Duminicală

 Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.

Proverbe 22:6

A învăța pe copii Cuvântul lui Dumnezeu este una dintre îndatoririle importante a fiecărui părinte. Pe lânga educația creștină pe care copiii o primesc în familile lor, dorim și noi să fim de folos părinților și celor mici prin a-i învăța calea Domnului și a-i implica în slujirea din biserică prin cântare și versete biblice. Copiii nu sunt doar viitorul bisericii; ei fac parte din prezentul ei.

La programul de duminică dimineața copiii aflați între 2 și 14 ani au ocazia de a participa la un program adaptat vârstei lor, în care sunt incluse rugăciunea, cântarea, lecția biblică, versetul de memorat, lecția misionară, timpul de recapitulare și alte activități. În prezent copiii sunt distribuiți în trei grupe:

        Grupa mică pentru copii care au între 2 și 4 anișori.

        Grupa mijlocie pentru copii care au între 4 și 8 ani.

        Grupa mare pentru copii care au între 8 și 14 ani.

În cadrul programului folosim lecții pe diferite subiecte biblice utile pentru educarea, evanghelizarea și creșterea spirituală a copiilor, prezentate pe înțelesul lor, cu exemple din Cuvântul lui Dumnezeu și din viața de zi cu zi. În așa fel sperăm ca fiecare copil va avea posibilitatea intr-o zi sun călăuzirea Duhului Sfânt, să ia hotărârea de a-L urma pe Dumnezeu, de a crește în credință și de a fi bine pregatit pentru lucrarea în biserică și în afara ei (de ex misiune).

Toți învățătorii implicați în această slujire sunt pregătiți prin cursuri de instruire sub emblema Departamentului Familii, Tineret și Copii din cadrul Cultului Penticostal Român.

Sunteți bineveniți la Școala Duminicală!

Lasă un răspuns