Seminarul Biblic Penticostal Suedia

Organizat în parteneriat cu Institutul Teologic Penticostal București 

Viziune și Obiective

 • Formarea de convingeri creştine spirituale şi morale puternice.
 • Formarea de lucrători pentru bisericile locale în diferite compartimente de activitate ale acestora.
 • Instruirea şi echiparea slujitorilor pentru lucrarea de păstorire, misiune, evanghelizare, școala duminicală, înfiinţare de noi biserici, etc.
 • Aprofundarea cunoștințelor biblice.

Adresabilitate 

 • Pentru frați și surori
 • învăţători creştini
 • evanghelişti
 • învățătorii de la școala duminicală
 • lucrători cu tineretul
 • misionari

Bordul de conducere a Seminarului

 • Daniel Bora -director de seminar
 • Lector Univ. Dr. Romulus Ganea -coordonator Institut
 • Pastor Romulus Sofri  -membru bord de conducere
 • Pastor Beniamin Tecșa -membru bord de conducere
 • Octav Robu -reprezentant cursanți
 • Ramona Tothăzan -secretariat seminar
 • Diacon Florin Bora -casier

Modul de funcționare

 • Planul de învăţământ al Seminarului Biblic Penticostal Suedia conţine un număr de 16 cursuri, distribuite pe o perioadă de 2 ani de studiu.
 • Cursurile vor fi organizate o dată pe lună, timp de opt luni pe an.
 • Întâlnirile vor avea loc la Biserica Poarta Cerului Hässleholm în fiecare al treilea sfârșit de săptămână al fiecărei luni sau după cum se planifică împreună cu cursanții și profesorii.
 • Cursurile vor fi predate la în ziua de sâmbătă, între orele 930– 1700 . Prezența la cursuri este obligatorie. Absența nemotivata și neanunțată implică ridicarea dreptului de cursant.

Plan de învățământ

 Anul I
NR Numele cursului Cadre didactice Data predării
1 Istoria creștinismului Ciprian Bălăban
2 Introducere NT Ciprian Terinte
3 Studiul parabolelor NT Silviu Tatu
4 Comunicarea Mesajului Biblic Ciprian Terinte
5 Interpretarea textului biblic Dragoș Ștefănică
6 Introducere în teologie Marcel Măcelaru
7 Teologia epistelor pastorale Vladimir Neamțu
8 Formarea spirituală a creștinului Emil Meștereagă
 Anul II
NR Numele cursului Cadre didactice Data predării
9 Teologia Închinării Vladimir Neamțu
10 Introducere VT  Romulus Ganea
11 Teologie Sistematică I Dragoș Ștefănică
12 Misiune și Evanghelism Emil Meștereagă
13 Pneumatologie Dragoș Ștefănică
14 Consiliere Spirituală Radu Țîrle
15 Evanghelologie Ioan Brie
16 Teologie Sistematică II Eugen Jugaru

Cursurile se pot modifica în funcție de circumstanțe.

Admitere

 Condiții generale de înscriere și participare la cursuri.

Candidatul și cursanții trebuie:

 • să fie întors la Domnul şi membru al unei biserici evanghelice.
 • să aibă un caracter moral şi spiritual ales şi o bună mărturie din partea bisericii.
 • să aibă vârsta care să-i ofere posibilitatea de a se pregăti în mod eficient pentru slujire.
 • recomandare din partea păstorului sau a responsabilului Biserici din care face parte.

Acte necesare pentru înscriere:

Pentru a fi înscriși și participa la Seminar, candidații și cursanții trebuie să prezinte următoarele acte:

 • Formularul de înscriere completat de candidat (care se obține de la secretariatul scoli sau de aici: Formular de înscriere.
 • copie după diploma sau certificatul ultimei scoli absolvite.
 • recomandare din partea păstorului sau a responsabilului Biserici din care face parte.

Taxe școlare 

Taxe școlare
Taxă de curs* : 490 kr*
Taxă școlară anuală pentru anul II 2017-2018: 2.000 kr
Taxă de Diplomă sau adeverință: 150 kr

*Folosită doar în cazul în care elevul participă doar la un singur curs.

Nr de BankGiro unde se pot plăti taxele: 471-1081

Examinare

La sfârșitul fiecărui modul de predare studentul v-a răspunde în scris  la întrebările pregătite de profesor.

 • Fiecare profesor va pregăti un număr oarecare de întrebări din cursul predat, la care cursantul trebuie să răspundă.

Absolvire

 • La sfârșitul celor doi ani de cursuri, studentul va susține un examen de absolvire.
 • Absolventului i se acordă o Diplomă de absolvire.

 Formular de înscriere: formular_inscriere_Seminar

Resurse digitale