Seminarul Biblic Penticostal Suedia

Organizat în parteneriat cu Institutul Teologic Penticostal București 

Viziune și Obiective

 • Formarea de convingeri creştine spirituale şi morale puternice.
 • Formarea de lucrători pentru bisericile locale în diferite compartimente de activitate ale acestora.
 • Instruirea şi echiparea slujitorilor pentru lucrarea de păstorire, misiune, evanghelizare, școala duminicală, înfiinţare de noi biserici, etc.
 • Aprofundarea cunoștințelor biblice.

Adresabilitate 

 • Pentru frați și surori
 • învăţători creştini
 • evanghelişti
 • învățătorii de la școala duminicală
 • lucrători cu tineretul
 • misionari

Modul de funcționare

 • Planul de învăţământ al Seminarului Biblic Penticostal Suedia conţine un număr de 16 cursuri, distribuite pe o perioadă de 2 ani de studiu.
 • Cursurile vor fi organizate o dată pe lună, timp de opt luni pe an.
 • Întâlnirile vor avea loc la Biserica Poarta Cerului Hässleholm în fiecare al treilea sfârșit de săptămână al fiecărei luni sau după cum se planifică împreună cu cursanții și profesorii.
 • Cursurile vor fi predate la în ziua de sâmbătă, între orele 930– 1700 . Prezența la cursuri este obligatorie. Absența nemotivata și neanunțată implică ridicarea dreptului de cursant.

Plan de învățământ

 Anul I
NR Numele cursului Cadre didactice Data predării
1 Istoria creștinismului Ciprian Bălăban 21 oct. 2017
2 Introducere NT Ciprian Terinte 25 noi. 2017
3 Studiul parabolelor NT Silviu Tatu 16 dec. 2017
4 Comunicarea Mesajului Biblic Ciprian Terinte 13 ian. 2018
5 Interpretarea textului biblic Dragoș Ștefănică 10 feb. 2018
6 Alegere, răscumpărare și identitate în viața poporului lui Dumnezeu Marcel Măcelaru
7 Teologia epistelor pastorale Vladimir Neamțu
8 Introducere VT Romulus Ganea
 Anul II
NR Numele cursului Cadre didactice Data predării
9 Pneumatologie Ioan Brie
10 Evanghelologie  Ioan Brie
11 Formarea spirituală a creștinului Emil Meștereagă
12 Misiune și Evanghelism Emil Meștereagă
13 Consiliere Spirituală Radu Țîrle
14 Teologia Închinării Vladimir Neamțu
15 Teologie Sistematică I Dragoș Ștefănică
16 Teologie Sistematică II Eugen Jugaru

Cursurile se pot modifica în funcție de circumstanțe.

Admitere

 Condiții generale de înscriere și participare la cursuri.

Candidatul și cursanții trebuie:

 • să fie întors la Domnul şi membru al unei biserici evanghelice.
 • să aibă un caracter moral şi spiritual ales şi o bună mărturie din partea bisericii.
 • să aibă vârsta care să-i ofere posibilitatea de a se pregăti în mod eficient pentru slujire.

Acte necesare pentru înscriere:

Pentru a fi înscriși și participa la Seminar, candidații și cursanții trebuie să prezinte următoarele acte:

 • Formularul de înscriere completat de candidat (care se obține de la secretariatul scoli sau de aici: Formular de înscriere.
 • copie după diploma sau certificatul ultimei scoli absolvite.
 • recomandare din partea păstorului sau a responsabilului Biserici din care face parte.
 • carte de identitate (copie).
 • Două fotografii tip buletin (ID-kort).

Taxe școlare 

Taxe școlare
Taxă de curs* : 490 kr*
Taxă școlară anuală pentru anul I 2017-2018: 3.000 kr
Taxă de Diplomă 150 kr

*Folosită doar în cazul în care elevul participă doar la un singur curs.

Nr de BankGiro unde se pot plăti taxele: 471-1081

Examinare

La sfârșitul fiecărui modul de predare studentul v-a răspunde în scris  la întrebările pregătite de profesor.

 • Fiecare profesor va pregăti un număr oarecare de întrebări din cursul predat, la care cursantul trebuie să răspundă.

Absolvire

 • La sfârșitul celor doi ani de cursuri, studentul va susține un examen de absolvire.
 • Absolventului i se acordă o Diplomă de absolvire.

 

 Formular de înscriere: formular_inscriere_Seminar

 

Resurse digitale